Namibia, Botswana, Zimbabwe / sierpień – wrzesień 2014